Związek z osobą z innej kultury. Czy ma szansę przetrwać?
MyLife

Związek z osobą z innej kultury. Czy ma szansę przetrwać?

Żyjemy w czasach, w których migracja ze swojego miasta rodzinnego do innego, a nawet za granicę nikogo już nie dziwi. Coraz częściej również zdarzają się związki międzykulturowe, wszak przeciwieństwa się przyciągają. Pociąga nas to, co nowe, nieznane czy egzotyczne, jednak decyzja na związek z partnerem z innego kręgu kulturowego wymaga od nas dużej odwagi i uporu, aby stworzyć zdrową, szczęśliwą relację. Według badań najwięcej udanych związków tworzą osoby o podobnych upodobaniach, czyli tej samej religii, światopoglądzie czy poglądach politycznych. A zatem, czy związek z osobą z innej kultury ma szansę przetrwać?

Kinga Wolska Kinga Wolska · 4 maja 2021

Bariera językowa

To pierwszy problem, jaki możemy napotkać, jeśli chcemy związać się z osobą z zagranicy. Choć mówi się, że miłość jest uniwersalnym językiem i pokonuje wszelkie przeciwności, to  komunikacja w związku jest podstawą. Nieco łatwiej jest, jeśli oboje partnerów komunikuje się w jednym języku wspólnym, którym najczęściej jest język angielski. Jednak warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie uczucia i emocje da się przełożyć z języka polskiego na angielski lub inny język tak, aby partner zrozumiał nasze intencje. Istnieje wiele powiedzeń, związków frazeologicznych, porównań czy choćby pieszczotliwych zwrotów, które są nieprzetłumaczalne i jedynie w danym języku stanowią dawkę odpowiednich emocji i stanowią ich kompletną ekspresję.

O wiele trudniej będzie w sytuacji, gdy jeden z partnerów będzie musiał komunikować się w języku rodzimym tego drugiego partnera. Wtedy rozmowa dotycząca naszych uczuć, wzajemnych oczekiwań, przekonań na temat miłości, rodziny czy podziału obowiązków  będzie jeszcze bardziej utrudniona. Warto jednak podjąć trud i starać się zawsze wyjaśniać w sposób możliwie jak najprostszy nasze intencje, które stoją za naszymi słowami bez względu na to, w jakim języku je wypowiadamy. Uczmy się także języka ojczystego naszego partnera, aby usprawnić naszą codzienną relację i pokazać, że zależy nam na nim, a dzięki temu budować trwały, silny i szczęśliwy związek.

Różnice kulturowe

Odpowiedź na pytanie, czy związek z osobą z innej kultury ma szansę przetrwać, zależy od tego, jak wzajemnie postrzegamy i reagujemy na to, co nas różni. Nawet związek z osobą tej samej narodowości co my, ale z innego regionu kraju może przynieść różnice w patrzeniu na świat. Jeszcze więcej różnic pojawi się w związku z obcokrajowcem, a najwięcej, gdy należy on do całkiem innego kręgu kulturowego. Jak wychować wspólne dzieci, jak powinny wyglądać nasze role żony i męża, jaki mamy stosunek do relacji rodzinnych oraz jakie nadrzędne wartości wyznajemy – ustalmy to od razu i zobowiązujmy się przestrzegać tych zasad w każdym dniu naszego wspólnego życia. Warto jednak, aby wzajemnie respektować te odrębności i przejmować niektóre tradycje i obyczaje partnera, pokazując mu tym samym, że szanujemy je i zależy nam na nim. Jeśli wyznajemy inną wiarę, obchodźmy razem najważniejszym dla nas święta, oczywiście z poszanowaniem tych wartości, które są ważne dla obu wyznań wiary. Stale uczymy się tego, co w tej obcej kulturze jest cenne i wyjątkowe oraz  uczmy tego samego naszego partnera, zaczepiając w nim miłość do naszej własnej tradycji. Choć jest to trudna i żmudna praca, korzyści będą obopólne. Starajmy się poznawać siebie  jeszcze lepie każdego dnia, nauczymy się szanować swoją odmienność oraz przeżywać wiele wspaniałych chwil i emocji a z pewnością nie znajdziemy czasu na nudę.

Wspólna przyszłość

Czy związek z osobą z innej kultury ma szansę przetrwać, jeśli zdecydujemy się na dzieci? Bardzo istotną kwestią będzie ich wychowywanie, zwłaszcza jeśli należymy do odmiennych kultur. Na samym początku waszej znajomości dopowiedz sobie na pytanie, jakie wartości chciałybyśmy im przekazać i czy kwestie religijne są dla ciebie bardzo istotne. Być może to nasz partner pójdzie na ugodę, jeśli nie jest bardzo przywiązany do własnej kultury, być może my same. Z pewnością w tej kwestii będzie najważniejsza sztuka kompromisów oraz dążenia do zachowania równowagi między dwoma światami naszych kultur. Dziecko, jak dorośnie, samo zdecyduje jaka religia i tradycją jest mu bliższa.

Obecnie jesteśmy coraz mniej związani z rodzinnym krajem i coraz więcej z nas uważa się za obywateli świata. Dlatego też możemy zadać sobie pytanie, czy związek z osobą z innej kultury ma szansę przetrwać, jeśli chodzi o to, gdzie będziemy razem mieszkać. Jeśli oboje nie pracujemy w jednym kraju, możemy stanąć przed wyborem wyjazdu do ojczyzny partnera, gdziekolwiek by ona nie była. Wtedy też powinnyśmy wspólnie usiąść i na spokojnie przeanalizować, gdzie oboje będziecie mieć lepszą pracę, lepsze warunki bytowe lub gdzie wasze dzieci będą mogły liczyć na lepszą przyszłość. Z pewnością jedno z was będzie musiało poświecić się dla partnera. Nie zapominajmy jednak, że obecnie możemy podróżować niezwykle szybko, gdzie tylko chcemy i jak często chcemy. Natomiast prawdziwa miłość w naszym życiu może się już nigdy więcej nie powtórzyć.

MyLife

Najnowsze