Związek kohabitacyjny

Związek kohabitacyjny — czym jest? Mylony z konkubinatem

Opublikowane w kategorii

Jeszcze w ubiegłym wieku życie dwojga ludzi przeciwnych płci wiązało się zawieraniem przez nich małżeństwa. Wynikało to z tradycji obyczajowej silnie związanej z chrześcijaństwem, które konstytuowało małżeństwo jako święty sakrament i nadrzędną komórkę społeczną, która prowadziła do wydania na świat potomstwa. Choć ruchy hipisowskie sprzeciwiały się tak zastanej rzeczywistości, większość społeczeństwa polskiego pozostawała w związku małżeńskim cywilno-prawnym i kościelnym. Obecnie postęp technologiczny, wzrost jakości życia, dostęp do nauki i wolny rynek pracy, a także rozluźnienie związków z religią sprawiły, że coraz więcej par pozostaje ze sobą w relacji niesformalizowanej. Czym jest związek kohabitacyjny i co odróżnia go od konkubinatu?

Czym jest związek kohabitacyjny?

Związek kohabitacyjny, według definicji łac. „co-, con-”, znaczy „z, wspólnie”; „habitare” – „mieszkać, przebywać”, oznacza parę, która zdecydowała się wspólnie ze sobą mieszkać, nie będąc w formalnym związku cywilno-prawnym. Dotyczy on osób różnych płci, które stale mieszkają ze sobą, dzielą się obowiązkami domowymi oraz utrzymują ze sobą kontakty seksualne. Dodatkowo para musi mieszkać ze sobą w jednym domu lub mieszkaniu dłuższy czas, choć nie zostało sprecyzowane, ile ten czas powinien wynosić.

Co istotne, w Polsce nie można sformalizować związku kohabitacyjnego na podstawie umowy partnerskiej. W świetle prawa taką parę nie łączą żadne więzi, dlatego osoby ją tworzące nie mogą po sobie dziedziczyć, o ile testament nie mówi inaczej. Nie mają wspólnoty majątkowej, co oznacza, że w razie separacji i rozstania to, co kupił jeden z partnerów, całkowicie należy do niego. Nie mogą również wspólnie wystąpić o adopcję dzieci czy też mają utrudniony dostęp do informacji o stanie zdrowia partnera w momencie jego wypadku lub choroby.

Dlaczego związek kohabitacyjny staje się coraz bardziej popularny?

Związek kohabitacyjny oparty na umowie prawnej możliwy jest w takich krajach jak: Holandia, Francja, Belgia, Niemcy, Luksemburg, Węgry, Chorwacja, Finlandia, Włochy, Malta, Cypr,  Szwajcaria czy Wielka Brytania. W niektórych z tych krajów umowa ta nadaje parom różnopłciowym  niemal takie same prawa jak w przypadku małżeństwa, w innych są to jedynie nieznaczne przywileje. Mimo że w Polsce umowa taka prawnie nie funkcjonuje, coraz więcej ludzi decyduje się na taką formę relacji.

Związek kohabitacyjny bardzo często dotyczy nastolatków i studentów, którzy po raz pierwszy wyprowadzają się z domu rodzinnego i wchodzą w relację z drugą osobą polegającą na dzieleniu mieszkania. Równie często możemy spotkać kohabitację przedmałżeńską, która stanowi fazę przejściową w życiu partnerów, a jej celem jest sprawdzenie, jak wygląda życie z drugą osobą na co dzień, zanim postanowią wejść w związek małżeński. Z kolei kohabitacja pozamałżeńska dotyczy tych par, które nie chcę lub z różnych powodów nie mogą zawrzeć małżeństwa. Jest to ich docelowa forma stworzenia relacji, w której wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, spędzają czas wolny oraz wychowuje wspólne dzieci lub dzieci pochodzące z poprzednich związków w tym związków małżeńskich. Wzrost zamożności społeczeństwa, swobodny dostęp do edukacji w tym edukacji wyższej oraz zmiana statusu kobiety, która realizuje się zawodowo i posiada niezależność finansowa, sprawiają, że związek kohabitacyjny to popularna forma relacji. Nie musi on zakończyć się małżeństwem, a sprawy podziału majątku czy dziedziczenia rozwiązuje się osobnymi aktami notarialnymi.

Związek kohabitacyjny a konkubinat – jakie są różnice?

W Polsce wszystkie pary różnopłciowe żyjące na tzw. kocią łapę zwyczajowo przyjęło określać się jako konkubinat. I choć są to relacje bardzo do siebie podobne, to jednak istnieje między nimi jedna podstawowa różnica: konkubinat polega na długotrwałej relacji opartej na stosunkach seksualnych (łac. concubinatus od com- „współ-” i cubare „leżeć”), natomiast związek kohabitacyjny wymaga dodatkowo wspólnego mieszkania ze sobą przez dłuższy czas. W Polsce oba te terminy stosuje się zamiennie, bo w istocie są one bardzo podobne. Jednak słowo konkubinat, najczęściej stosowane na określenie relacji pozamałżeńskich, posiada dodatkowo silne nacechowanie negatywne, podczas gdy związek kohabitacyjny ma zabarwienie całkowicie neutralne.

Polecane

Zapach osobowości — perfumy stworzone na podstawie algorytmu

Zapach osobowości — perfumy stworzone na podstawie algorytmu

Perfumy w naszym życiu stanowią nie tylko istotny element higieny…

Zuzanna Kilcz 29 maja, 2021
Biznesplan Jak go napisać; biznesplan

Biznesplan? Jak go napisać?

Jeśli postanowiłaś otworzyć swój biznes, bo jest to spełnienie twoich…

Alicja Kryszka 26 maja, 2021
Urban Jungle — czyli doniczkowy zawrót głowy

Urban Jungle — czyli doniczkowy zawrót głowy

Urban Jungle, czyli miejska dżungla, to niezwykle modny w ostatnich…

Zuzanna Kilcz 25 maja, 2021
Rozwód — jak zmienia postrzeganie na inną osobę

Rozwód — jak zmienia postrzeganie na inną osobę?

Rozwód to niewątpliwie bardzo silne i negatywne przeżycie dla obu…

Julia Ignat 25 maja, 2021
9. Czy zdrada przez Internet to też zdrada

Czy zdrada przez Internet to też zdrada?

Żyjemy w czasach, gdy dostęp do portali społecznościowych i innych…

Sylwia Nadomska 24 maja, 2021
Różnice między pokoleniami X,Y,Z

Różnice między pokoleniami X,Y,Z

Coraz częściej słyszymy dyskusje na temat różnic pomiędzy poszczególnymi pokoleniami. Różnią…

Martyna Janusik 24 maja, 2021
Jak rozwinąć swoją firmę po lockdownie

Jak rozwinąć swoją firmę po lockdownie?

Pandemia Covid 19 wyrządziła liczne szkody w wielu sektorach gospodarki….

Sylwia Nadomska 24 maja, 2021
Buty ślubne polskich marek nie za miliony

Najpiękniejsze buty ślubne polskich marek

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej kobiety,…

Sylwia Nadomska 22 maja, 2021

Dodaj komentarz

Sprawdź również
Sprawdź również