Związek kohabitacyjny — czym jest? Mylony z konkubinatem
MyLife

Związek kohabitacyjny — czym jest? Mylony z konkubinatem

Jeszcze w ubiegłym wieku życie dwojga ludzi przeciwnych płci wiązało się zawieraniem przez nich małżeństwa. Wynikało to z tradycji obyczajowej silnie związanej z chrześcijaństwem, które konstytuowało małżeństwo jako święty sakrament i nadrzędną komórkę społeczną, która prowadziła do wydania na świat potomstwa. Choć ruchy hipisowskie sprzeciwiały się tak zastanej rzeczywistości, większość społeczeństwa polskiego pozostawała w związku małżeńskim cywilno-prawnym i kościelnym. Obecnie postęp technologiczny, wzrost jakości życia, dostęp do nauki i wolny rynek pracy, a także rozluźnienie związków z religią sprawiły, że coraz więcej par pozostaje ze sobą w relacji niesformalizowanej. Czym jest związek kohabitacyjny i co odróżnia go od konkubinatu?

Kamila Mańkowska Kamila Mańkowska · 4 maja 2021

Czym jest związek kohabitacyjny?

Związek kohabitacyjny, według definicji łac. „co-, con-”, znaczy „z, wspólnie”; „habitare” – „mieszkać, przebywać”, oznacza parę, która zdecydowała się wspólnie ze sobą mieszkać, nie będąc w formalnym związku cywilno-prawnym. Dotyczy on osób różnych płci, które stale mieszkają ze sobą, dzielą się obowiązkami domowymi oraz utrzymują ze sobą kontakty seksualne. Dodatkowo para musi mieszkać ze sobą w jednym domu lub mieszkaniu dłuższy czas, choć nie zostało sprecyzowane, ile ten czas powinien wynosić.

Co istotne, w Polsce nie można sformalizować związku kohabitacyjnego na podstawie umowy partnerskiej. W świetle prawa taką parę nie łączą żadne więzi, dlatego osoby ją tworzące nie mogą po sobie dziedziczyć, o ile testament nie mówi inaczej. Nie mają wspólnoty majątkowej, co oznacza, że w razie separacji i rozstania to, co kupił jeden z partnerów, całkowicie należy do niego. Nie mogą również wspólnie wystąpić o adopcję dzieci czy też mają utrudniony dostęp do informacji o stanie zdrowia partnera w momencie jego wypadku lub choroby.

Dlaczego związek kohabitacyjny staje się coraz bardziej popularny?

Związek kohabitacyjny oparty na umowie prawnej możliwy jest w takich krajach jak: Holandia, Francja, Belgia, Niemcy, Luksemburg, Węgry, Chorwacja, Finlandia, Włochy, Malta, Cypr,  Szwajcaria czy Wielka Brytania. W niektórych z tych krajów umowa ta nadaje parom różnopłciowym  niemal takie same prawa jak w przypadku małżeństwa, w innych są to jedynie nieznaczne przywileje. Mimo że w Polsce umowa taka prawnie nie funkcjonuje, coraz więcej ludzi decyduje się na taką formę relacji.

Związek kohabitacyjny bardzo często dotyczy nastolatków i studentów, którzy po raz pierwszy wyprowadzają się z domu rodzinnego i wchodzą w relację z drugą osobą polegającą na dzieleniu mieszkania. Równie często możemy spotkać kohabitację przedmałżeńską, która stanowi fazę przejściową w życiu partnerów, a jej celem jest sprawdzenie, jak wygląda życie z drugą osobą na co dzień, zanim postanowią wejść w związek małżeński. Z kolei kohabitacja pozamałżeńska dotyczy tych par, które nie chcę lub z różnych powodów nie mogą zawrzeć małżeństwa. Jest to ich docelowa forma stworzenia relacji, w której wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, spędzają czas wolny oraz wychowuje wspólne dzieci lub dzieci pochodzące z poprzednich związków w tym związków małżeńskich. Wzrost zamożności społeczeństwa, swobodny dostęp do edukacji w tym edukacji wyższej oraz zmiana statusu kobiety, która realizuje się zawodowo i posiada niezależność finansowa, sprawiają, że związek kohabitacyjny to popularna forma relacji. Nie musi on zakończyć się małżeństwem, a sprawy podziału majątku czy dziedziczenia rozwiązuje się osobnymi aktami notarialnymi.

Związek kohabitacyjny a konkubinat – jakie są różnice?

W Polsce wszystkie pary różnopłciowe żyjące na tzw. kocią łapę zwyczajowo przyjęło określać się jako konkubinat. I choć są to relacje bardzo do siebie podobne, to jednak istnieje między nimi jedna podstawowa różnica: konkubinat polega na długotrwałej relacji opartej na stosunkach seksualnych (łac. concubinatus od com- „współ-” i cubare „leżeć”), natomiast związek kohabitacyjny wymaga dodatkowo wspólnego mieszkania ze sobą przez dłuższy czas. W Polsce oba te terminy stosuje się zamiennie, bo w istocie są one bardzo podobne. Jednak słowo konkubinat, najczęściej stosowane na określenie relacji pozamałżeńskich, posiada dodatkowo silne nacechowanie negatywne, podczas gdy związek kohabitacyjny ma zabarwienie całkowicie neutralne.

MyLife

Najnowsze