Różnice między pokoleniami X,Y,Z
MyLife

Różnice między pokoleniami X,Y,Z

Coraz częściej słyszymy dyskusje na temat różnic pomiędzy poszczególnymi pokoleniami. Różnią się one od siebie zachowaniem ich przedstawicieli, światopoglądem, wyznawanymi wartościami czy celami i niewątpliwie różnice te są coraz bardziej zauważalne ze względu na niebywały postęp technologiczny, którego jesteśmy naocznymi świadkami. A zatem pokoleniem nazywa się grupę ludzi w podobnym wieku, których ukształtowały podobne doświadczenia i przeżycia, jednak na ich określenie używa się kilku tajemniczo brzmiących liter alfabetu. Dowiedz się, jakie są różnice między pokoleniami X, Y, Z.

Martyna Janusik Martyna Janusik · 24 maja 2021

Pokolenie X

Pokolenie X oznacza osoby urodzone w latach 60 i 70-tych oraz w pierwszej połowie lat 80-tych XX wieku. Jest to generacja, która wyrosła w PRL-u, dlatego cechuje ją bunt wobec patriarchalnego systemu życia. Potrafi krytycznie odnosić się do zastałej tradycji swoich ojców i negować wpojone im przez nich zasady. Z drugiej strony, podstawową wartością pokolenia X wciąż jest praca, która daje stabilizację, możliwości rozwoju i szukania swojego indywidualnego ja. Praca nie jest już dla nich jedynie wyuczonym fachem, a połączeniem zdobytej wiedzy oraz doświadczenia ze zdolnościami komunikacji interpersonalnej i obecnie uważa się, że jest to najlepiej wykształcone pokolenie.

Istotne różnice pomiędzy pokoleniami X, Y, Z wynika z faktu, że generacja X urodziła się i żyła w czasach przed rewolucją informatyczną. Choć jej przedstawiciele wychowali się bez telefonii i internetu, to na co dzień potrafią z nich świetnie korzystać dzięki naturalnym zdolnościom do szybkiej akomodacji w nowych warunkach. Jednak to, co ich wyróżnia w szczególności to fakt, że dalej silnie stawiają na komunikację tradycyjną twarzą w twarz oraz doskonale potrafią odczytywać komunikaty werbalne i niewerbalne.

Pokolenie Y

Pokolenie Y to generacja ludzi urodzonych w latach 80 i 90-tych XX wieku. Często nazywa się ją milenialsami czy pokoleniem cyfrowym ze względu na fakt, iż wyż demograficzny tej generacji przypadł na przełom wieków w momencie rozkwitu technologicznego. Choć wielu przedstawicieli Pokolenia Y pamięta czasy, kiedy nie posiadali jeszcze telefonu (stacjonarnego, o komórkowym nie wspominając) ani komputera i Internetu to są jednocześnie pierwszym pokoleniem, które znało dobrodziejstwa nowych technologii już od urodzenia. Pokolenie Y dorastało wraz z tymi technologiami, naocznie obserwując zmianę cywilizacji analogowej na kulturę cyfrową.

Różnice między pokoleniami X, Y, Z w kontekście generacji Y to przede wszystkim fakt, że w przeciwieństwie do pokolenia X nie musieli o nic walczyć, a dzieci urodzone w latach 90-tych były już wolnymi Polakami. Milenialsi mieli zatem wolność obywatelską, a dodatkowo rodzice zapewnili im dostęp do edukacji wyższej oraz stabilizację materialną. Pokolenie Y to osoby bardziej pewnie siebie niż poprzednia generacja, stawiają na nieustanną naukę, płynnie posługują się językami obcymi zwłaszcza zachodnimi i wymagają bardziej elastycznych kontaktów międzyludzkich. Wynika to z faktu, że wychowali się z dostępem do Internetu, dlatego relacja face to face została zaspokojona relacją internetową, przez co ich komunikacja jest bardziej powierzchowna niż w przypadku pokolenia X. Milenialsi wykazują się z jednej strony zdolnością do szybkiego przyswajania dużej ilości wiedzy w zależności od ich aktualnych potrzeb, z drugiej strony mają skłonność do rozpraszania swojej uwagi. Mimo to potrafią doskonale korzystać z nowoczesnych technologii zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy oraz do poszerzania swoich horyzontów i osiągania zamierzonych celów.

Pokolenie Z

Podstawowa różnica między pokoleniami X, Y, Z wynika z faktu, że generacja Z nie zna już świata sprzed ery Internetu, bo jej przedstawiciele urodzili się po roku 2000. Oznacza to, że życie realne stapia się u nich z życiem wirtualnym. Dzięki codziennej komunikacji przez media społecznościowe żyją tym, co dzieje się w sieci. Ich motorem działania jest to, że muszą nadążać za tym, co dzieje się wokół nich, czy raczej co dzieje się w sieci. Nie tylko potrafią tworzyć relacje z obywatelami całego świata, a język angielski to dla nich drugi język poza językiem ojczystym, to dodatkowo sami tworzą swoje kanały, blogi czy podcasty, którymi dzielą się w Internecie. Pokolenie Z to obywatele świata, nie przywiązują się do domu rodzinnego i w ogóle do żadnych miejsc, uwielbiają za to podróżować i poznawać obce kultury. Z drugiej strony, nie potrafią nawiązywać prawdziwych trwałych relacji oraz ciężko im skupić uwagę na jednym temacie, ponieważ ich mobilność i energia stale każe im szukać nowych rzeczy. Uważa się, że jest to pokolenie najbardziej roszczeniowe ze wszystkich, ale i najbardziej odważne i łatwo dostosowujące się do szybko zmieniającej się sytuacji.

MyLife

Najnowsze