Intercyza. rozdzielność majątkowa – co wybrać?
MyLife

Intercyza. rozdzielność majątkowa – co wybrać?

Kiedy Para Młoda się pobiera, bez względu na to, czy zgodny z ich wiarą, czy w Urzędzie Stanu Cywilnego, decyduje się na wspólnotę małżeńską. Dzieje się to samoistnie. Jeżeli jednak chcą dokładnie omówić swoje relacje, nie tylko majątkowe, mają na to stosowny dokument jakim jest intercyza. Czym różni się o rozdzielności majątkowej?

Kinga Wolska Kinga Wolska · 14 kwietnia 2021

Intercyza a rozdzielność majątkowa

Idąc za przepisami z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, intercyza to swoista umowa między małżonkami. Dokument ten należy do wszelkiego rodzaju umów majątkowych. W ich myśl małżonkowie mogą dowolnie modyfikować wspólność majątkową. Rozszerzać ją na inne aspekty, ale i ograniczać ją.

Co to wspólność majątkowa? Podaje ją art 31 par 2 k.r.o., w myśl którego do majątku wspólnego należy pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej. Będą to również dochody z majątku wspólnego oraz środki zgromadzone na funduszu emerytalnym każdego z małżonków. Co nie wchodzi w jej skład? Ta część majątku, która została nabyta przed zawarciem małżeństwa. Nie obejmie jej również to co małżonek otrzymuje w spadku lub w darowiźnie.

Intercyza sama w sobie może rozszerzać i ograniczać wspólność majątkową. Może również mieć postać intercyzy wprowadzającej, czyli rozdzielności z wyrównaniem dorobków. Ale też, postać zwykłej rozdzielności majątkowej. Można więc powiedzieć, że intercyza jest pojęciem szerszym, zawierającym w sobie rozdzielność majątkową.

Na mocy rozdzielności majątkowej, małżonkowie przestają mieć wspólne dobra, chyba, że sami tak postanowią. Zarówno mąż jak i żona rozporządzają swoim majątkiem osobistym oddzielnie. Jednak, jeżeli kupują razem mieszkanie czy samochód, dzielą się nim na zasadzie zwykłej współwłasności.

Blaski i cienie intercyzy

Starsze pokolenie Polaków co do zasady boi się tego typu prawnych rozwiązań. Największy strach budzą właśnie te radykalne podziały własności. Wbrew pozorom, takie rozwiązanie niesie za sobą wiele plusów. A wszystkie mają za zadanie ochronę majątku współmałżonka. Sprawdza się to chociażby w sytuacji, w której jeden ze współmałżonków ma niewypłacalny biznes. Wtedy jego wypłacalność sprowadza się jedynie do tego kapitału który posiada sam, ale nie już jego żona. Pamiętaj jednak, że intercyza nie działa wstecz.

Kolejnym plusem jest fakt, że każde z małżonków może dowolnie dysponować swoim majątkiem. Zatem może inwestować, kupować i sprzedawać zgodnie z własnymi chęciami. Żaden ze współmałżonków nie jest obowiązany do konsultacji z drugą stroną odnośnie tego działania. Istotny minus, wyłączając kwestie społeczne, to brak możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego przez małżonków. Jeżeli w małżeństwie występuje duża dysproporcja w dochodach, może się to okazać ważną kwestią.

Kiedy można podpisać intercyzę?

To umowa, którą można zawrzeć tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego. Jeżeli sporządzicie taką umowę na piśmie, ale nie u notariusza, to w świetle prawa nie przedstawia ona żadnej wartości. Małżonkowie mogą sporządzić intercyzę również po ślubie. W tej sytuacji małżonkowie zachowują majątek który mieli przed ślubem i ich część przypadającą z majątku wspólnego. Od momentu podpisania umowy, działają na własny rachunek.

Intercyza a dziedziczenie

Jeżeli jedno z małżonków umiera, drugie dziedziczy na zasadach dotyczących prawa spadkowego. Bez znaczenia jest tu fakt, że małżeństwo miało podpisaną intercyzę. Nie ma więc ona najmniejszego wpływu na dziedziczenie. Wygląda więc to mniej więcej tak, że intercyza obowiązuje na czas wspólnego życia współmałżonków, aż do śmierci jednego z nich. Z jednej strony zabezpiecza więc przed negatywnymi skutkami potknięć biznesowych, z drugiej, przed nierozważnym poczynaniem współmałżonka. Przynajmniej w kwestiach finansowych i majątkowych.

Przyszłe Pary Młode coraz częściej zastanawiają się nad podpisaniem intercyzy, a co za tym idzie, wprowadzenia rozdzielności majątkowej w swoim wspólnym życiu. Pobudki jakimi się kierują, zazwyczaj są czysto pragmatyczne. To umowa, jakich wiele, która może być najlepszym zabezpieczeniem współmałżonka i dzieci. Patrząc na to pod tym kątem, intercyza nie jest już taka straszna, czyż nie?

 

Materiały:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640090059 (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy)

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1485226,intercyza-umowa-majatkowa-malzenska-slub-majatek-odrebny-wspolny-rozdzielnosc.html

MyLife

Najnowsze