Biznesplan? Jak go napisać?
MyLife

Biznesplan? Jak go napisać?

Jeśli postanowiłaś otworzyć swój biznes, bo jest to spełnienie twoich marzeń, pamiętaj, że bez odpowiedniego planu możesz zamknąć go tak szybko, jak go otworzyłaś. Brak sprecyzowanych założeń krótko i długoterminowych nie przyniosą ci oczekiwanych zysków i zwyczajnie rozczaruje cię twoim nowym przedsięwzięciem. Dlatego też zawsze powinnaś szczegółowo rozpisać swoje cele biznesowe i sposoby, którymi chcesz je osiągnąć - czyli tzw. biznesplan.

Alicja Kryszka Alicja Kryszka · 26 maja 2021

Biznesplan, czym jest i dlaczego jest taki ważny?

Biznesplan to dokument, w którym rozpiszesz krok po kroku funkcjonowanie twojej firmy. Przedstawisz w nim swoje produkty lub usługi, które będziesz sprzedawała i świadczyła, określisz cele krótko i długoterminowe, przeprowadzisz analizę rynku pod kątem twojego klienta docelowego oraz konkurencji, a także określisz budżet miesięczny i roczny swojej działalności. Taki rzetelnie sporządzony biznesplan pozwoli ci na uporządkowanie wszystkich pomysłów, celów i metod ich osiągnięcia oraz pozwoli ci ostatecznie stwierdzić, czy założenie własnej firmy będzie opłacalne, czy też nie. Dodatkowo biznesplan jest niezbędny, jeśli starasz się o dotacje unijne lub dofinansowanie z Urzędu Pracy na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Jak napisać biznesplan — najważniejsze wskazówki

1. Streszczenie biznesplanu

Powinno być napisane na samym końcu, ponieważ powinno zawierać najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania twojej firmy.  Streszczenie biznesplanu powinno mieć 1-3 strony A4  i formę zachęcającą do dalszego czytania.  To tu określisz nazwę swojej firmy, główne założenia i strategie rozwoju, opis produktów lub usług, całościowy budżet uwzględniający wydatki i zysku, a w przypadku dotacji plan wykorzystania środków, które uzyskasz z dofinansowania.

2. Charakterystyka firmy

Biznesplan wymaga od ciebie określenia podstawowych informacji na temat twojej firmy są m.in.:

 • forma prawna działalności;
 • dane kontaktowe firmy;
 • obszar i przedmiot działalności;
 • życiorys właściciela (wykształcenie, doświadczenie w branży, odbyte szkolenia, certyfikaty itp.);
 • posiadany kapitał w postaci sprzętu produktów/usług, lokali, pieniędzy.

3. Charakterystyka produktu/usługi

To bardzo istotny punkt twojego biznesplanu. W nim określisz najważniejsze zalety swoich produktów lub usług oraz przewagę, jaką mają nad konkurencją, czyli to, co wyróżnia go wśród innych i pozwoli ci na nich zarabiać. Charakterystyka produktu bądź usługi dotyczy głównie:

Ceny:

 • polityka cenowa;
 • koszt jeden usługi/produktu i ich ceny u konkurencji;
 • ich udział w rynku teraz i w niedalekiej przyszłości.

Dystrybucji:

 • opis kanałów sprzedaży i strategii ich sprzedaż;
 • sposoby dystrybucji;
 • sposoby płatności i umowy z pośrednikami sprzedaży;
 • umowy zawarte dostawcami półproduktów lub partnerami handlowymi.

Zarządzanie i pracownicy

Biznesplan nie może obejść się bez opisu tego, w jaki sposób firma będzie zarządzana. Przez kogo i kto będzie w niej pracował. Tutaj przede wszystkim powinnaś przedstawić swoje wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do prowadzenia działalności w wybranym przez siebie obszarze oraz informacje o pracownikach o ile będziesz ich zatrudniała. Dodatkowo ten punkt biznesplanu powinien zawierać informacje odnośnie struktury organizacji w firmie, sposobach komunikacji,  usługach doradczy, z których będziesz korzystała (np.: księgowość, firmy BHP, firmy szkoleniowe itp.). Tu przedstawisz informację o formie zatrudnienia pracowników, wysokości ich płacy czy systemach premii.

Rynek i konkurencja

Ta część  biznesplanu powinna zawierać szczegółową analizę rynku, w  którym przyjdzie ci funkcjonować oraz analizę konkurencji, z którą będziesz musiała konkurować, dlatego też bardzo ważne jest, abyś określiła:

 • wielkość rynku z twojej branży;
 • sezonowość popytu na twoje produkty czy usługi;
 • szacunkową liczbę klientów;
 • grupę docelowa klientów: ich wiek, wykształcenie, status społeczny, miejsce zamieszkania, płeć itp.;
 • jak wygląda bezpośrednia i pośrednia konkurencja dla twojej firmy;
 • z jakim problemem może się spotykać twój biznes w pierwszych miesiącach działania.

Strategia marketingowa – biznesplan

Biznesplan wymaga rozpisania przez ciebie rzetelnej strategii marketingowej. Będzie przedstawiała, w jaki sposób i komu będziesz sprzedawała swoje produkty lub świadczyła usługi. Najważniejsze pytania będą dotyczyły sposobów promocji i reklamy, ale również kanałów dystrybucji. Nie zapomnij o metodach marketingowych, które pozwolą dotrzeć ci do jak największego grona klientów.

Plan finansowy

To jeden najważniejszych punktów każdego biznesplanu. To tu określisz planowane przychody i koszty swojej firmy, zawrzesz plan jej dalszego rozwoju oraz opiszesz optymistyczne i  pesymistyczne możliwości jej rozwoju. Dzięki temu ty sama będziesz mogła określić, czy otwarcie biznesu ma w ogóle sens, a twoi inwestorzy będą mogli zdecydować, czy chcą inwestować w twoją firmę. Dlatego twój biznesplan powinien odpowiadać na pytania:

 • jakie zyski ma przynosić twoja firma w rozliczeniu miesięcznym; rocznym, za kilka lat;
 • jakie będą źródła jej dofinansowania;
 • jak zaplanujesz koszty związane z prowadzaniem działalności.

Harmonogram

Każdy biznesplan posiada swoje zakończenie, jakim jest harmonogram. W nim określisz ramy czasowe, w których chcesz osiągnąć wszystkie założenia i cele biznesowe swojego przedsięwzięcia. W tym punkcie obowiązkowo powinnaś zawrzeć:

 • datę rozpoczęcia i zakończenia prac, które pozwolą w pełni funkcjonować twojej firmie na rynku;
 • opis każdego z etapów realizacji poszczególnych założeń;

MyLife

Najnowsze