Regulamin forum

Regulamin Forum My-V.pl

Forum jest miejscem, gdzie możemy porozmawiać o wszystkim. Tutaj dyskutujemy, dzielimy się doświadczeniami, wspieramy się i motywujemy. Na forum my-v nie ma tematów tabu, nie obrażamy innych użytkowników, ani nie wyzywamy. Tu znajdziesz szacunek i akceptację odnośnie Twoich pytań, problemów, wątpliwości.

Dbając o to, aby wszyscy użytkownicy forum my-v czuli się tu zarówno dobrze jak i bezpiecznie, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi zasadami Regulaminu Forum my-v:

Rejestracja:

 1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Dotyczy jedynie korzystania z Forum.
 2. Rejestracja Użytkownika w następuje przez:
 1. wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu Forum oraz Polityki Prywatności,
 2. wprowadzenie następujących danych Użytkownika do formularza rejestracyjnego, który będzie umieszczony na Forum:
 • login Użytkownika,
 • adres poczty elektronicznej,
 • hasło.
 1. udzielenie Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje ogólne:

 1. Odnoś się do innych z szacunkiem
 2. Napisz jasny i zrozumiały tytuł tematu oraz zamieść go do właściwej kategorii.
 3. Unikaj znaków specjalnych ( np. *&^%$@!!!) i nie dubluj tematów.
 4. Nie reklamuj swoich produktów i usług na forum my-v.
 5. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i nigdy nie podawaj na forum swoich danych, np: adresu zamieszkania, numer konta bankowego, numeru telefonu.
 6. Jeśli zauważysz niedozwolone treści – koniecznie zgłoś to do administratorów my-v. Zrobisz to, klikając symbol flagi.
 7. Administrator nie będzie świadczył usług przechowywania i publikowania wpisu na Forum, którego treść będzie niezgodna z wymogami Polityki Prywatności lub Regulaminu Forum.
 8. Jeżeli wpis stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu. Licencja zostaje udzielona z chwilą dokonania wpisu. Administrator jest uprawniony do udzielenia sublicencji na korzystanie z wpisu.

 

Ważne! Wszelkie porady medyczne oraz opinie prawne, które znajdziesz na forum, nie są sprawdzane. Sugerujemy, by w takich przypadkach skorzystać z pomocy profesjonalnych specjalistów.

Niedozwolone treści na forum my-v:

 1. Poufne informacje oraz dane osobowe Twoje lub innych osób
 2. Podszywanie się pod inną osobę
 3. Zachęcanie do przemocy wobec innych osób.
 4. Zastraszanie, nękanie lub grożenie innym osobom.
 5. Oszczerstwo, zniesławienie, pomówienie
 6. Przeklinanie i bluźnienie
 7. Pornografia i materiały pornograficzne
 8. Wszelkie inne nielegalne treści, które mogą stanowić przestępstwo, naruszenie praw osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób łamią prawo
 9. Wykorzystanie i promocja symboli oraz insygniów wszelkich ekstremistycznych, terrorystycznych oraz niekonstytucyjnych organizacji
 10. Materiały promujące rasizm, nienawiść czy treści nawołujące do ataku, obrazy i zniesławiania innych
 11. Materiały stanowiące naruszenie praw autorskich, będące przywłaszczeniem znaku towarowego lub łamiące w inny sposób prawa własności intelektualnej
 12. Umieszczanie ofert pracy
 13. Prośby o poradę medyczną, prawną lub opinie, które powinny być wydane wyłącznie przez licencjonowanego specjalistę. Nie ponosimy odpowiedzialności za wiarygodność takich porad.
 14. Umieszczanie reklamy konkurencji i spam

 

Jeśli użytkownik nagminnie narusza Regulamin Forum my-v oraz nie stosuje się do ostrzeżeń administratorów forum my-v, jego konto może zostać zablokowane.

Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów publikowanych przez Użytkownika. W przypadku wpisów niezgodnych z niniejszym Regulaminem Administratorowi przysługuje prawo ich usuwania

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów. Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba. W szczególności dotyczy to wpisów, których treści jest niezgodna z prawem, postanowieniami Polityki Prywatności lub Regulaminu Forum

Wszelkie postanowienia Regulaminu Forum mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu. Po ukazaniu się w miejscach do tego przeznaczonych  informacji o zmianach w Regulaminie Forum, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmianami. Dalsze korzystanie z forum oznacza akceptację nowej treści regulaminu.

 

Administrator zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Forum.

Konkurs:

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca zarejestrowana na forum my-v.

Organizator konkursu wyłania zwycięzcę spośród wszystkich uczestników.

Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny. Odwołanie następuje przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony konkurs.

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w konkursie określone w niniejszym regulaminie, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.

Ważne! Jeśli poczujesz się urażony, obrażany lub będziesz miał jakiś problem z innym użytkownikiem – zgłoś to do administratorów forum. Zareagujemy na każde podejrzane działanie oraz dołożymy wszelkich starań, by bezpieczeństwo nie zostało naruszone.

Miłego korzystania z forum my-v!

W razie problemów zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: forum@my-v.pl