Strona tematyczna

Są takie słowa w języku polskim, które nie do końca łatwo umiemy wymówić. I nie myślę tu o standardowym „chrząszcz brzmi w trzcinie” albo też „Jola lojalna i Jola nielojalna”. Chodzi mi o nazwy części ciała. Tych naszych, kobiecych. Wagina.

Uroginekologia